Příkaz IP

Led 31
Zobrazení adres na rozhraní:
ip addr show eth0
Přidání adresy:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
Vymazání adresy:
ip addr del 192.168.1.43/24 dev eth0
Zobrazení interface
ip link show
Vypnutí interface:
ip link set eth0 down
Zapnutí interface:
ip link set eth0 up
Zobrazení rout:
ip route show
Přidání defaultní routy:
ip route add default via 192.168.1.1
Vymazání default routy:
ip route del default via 192.168.1.1
Server | 

Nastavení klávesnice v terminálu

Pro 22
Klávesnici v Linuxové konzoli můžete nastavit:
loadkeys cz
Server | 

Zjištění SN z disku v Linuxu

Pro 02
Pokud chcete zjistit podrobné info o Vašich discích zadejte do konzole příkaz:
smartctl -i /dev/sdX
Server | 

Nastavení locale

Říj 26
pro nastavení locale zadejte:
dpkg-reconfigure locales
Server | 

Přepnutí uživatele s neplatným shellem

Dub 28
Pokud se chcete přepnout pod uživatele, který nemá platný shell, (např. systémový účet) lze to příkazem:
su - -s /bin/bash user nebo
sudo -u www -s /bin/sh
Server | 
Dále