Změna hesla u GPG klíče

Říj 05
Zde je postup jak si můžete změnit heslo u Vašeho GPG klíče.
gpg --import your_key.asc
gpg --list-secret-keys
gpg --edit-key A4A24650CF6BB
gpg> passwd
gpg> save
gpg --armor --export-secret-keys A4A24650CF6 > new_key.asc
Server | 

Převod certifikátů

Bře 11
Převod PEM do PKCS#12
openssl pkcs12 -export -out certificate.p12 -inkey private.key -in certificate.crt -certfile intermediate.crt
Převod PEM do PFX
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt
Server | 

Vypnutí IPv6 na CentOS7

Srp 31
Pokud chcete na CentOS7 vypnout IPv6 zadejte jedno z následujích:
Přidejte toto do /etc/sysctl.conf:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

nebo:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6

a nebo:
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
Server | 

Tunelování v konzoli na OSX

Dub 05
Pokud si chcete protunelovat vzdálený port ze serveru k sobě pomocí SSH bude se Vám hodit následující příkaz:
ssh -D $lokalni_port -N -p vzdaleny_port uzivatel@server
Server | 

Příkaz IP

Led 31
Zobrazení adres na rozhraní:
ip addr show eth0
Přidání adresy:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
Vymazání adresy:
ip addr del 192.168.1.43/24 dev eth0
Zobrazení interface
ip link show
Vypnutí interface:
ip link set eth0 down
Zapnutí interface:
ip link set eth0 up
Zobrazení rout:
ip route show
Přidání defaultní routy:
ip route add default via 192.168.1.1
Vymazání default routy:
ip route del default via 192.168.1.1
Server | 
Dále