Led 31
Zobrazení adres na rozhraní:
ip addr show eth0
Přidání adresy:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
Vymazání adresy:
ip addr del 192.168.1.43/24 dev eth0
Zobrazení interface
ip link show
Vypnutí interface:
ip link set eth0 down
Zapnutí interface:
ip link set eth0 up
Zobrazení rout:
ip route show
Přidání defaultní routy:
ip route add default via 192.168.1.1
Vymazání default routy:
ip route del default via 192.168.1.1