Kvě 25
Zjištění rolí v AD lze zjistit zadáním:
netdom query fsmo /domain:$DOMAIN