Změna hesla pro mysql uživatele

Říj 19
Jak změnit heslo pro uživatele MySQL:
SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD('plain_text_heslo');
MySQL | 

Mysql Repair

Zář 20
Oprava a optimalizace mysql databáze:
mysqlcheck -u root -p --auto-repair --check --optimize --all-databases
MySQL | 

Vytvoření nových DB, uživatelů a přístupů v MySQL

Led 09
Sice je to z manuálu, ale občas se hodí mít na jednom místě :)
Vytvoření DB:
CREATE DATABASE db DEFAULT CHARACTER SET utf8;
Vytvoření uživatele:
CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';
Povolení příkazů:
GRANT INSERT,UPDATE, DELETE (nebo ALL PRIVILEGES) ON db.* TO 'user'@'localhost'
Změna heslase případně provádí pomocí:
SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD('some_pass');
MySQL | 

Kódování databáze

Bře 15

Pokud chceme zobrazit kódování databáze zadáme:

show variables like "character_set_database";
show variables like "collation_database";

MySQL | 

Vypnutí kontroly foreign key

Bře 15

Pokud nám při importu mysql databáze hlásí chybu foreign key je možné vypnout její kontrolu pomocí:
mysql> SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
mysql> SOURCE soubor_s_dumpem;
mysql> SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1

MySQL |