Led 09
Sice je to z manuálu, ale občas se hodí mít na jednom místě :)
Vytvoření DB:
CREATE DATABASE db DEFAULT CHARACTER SET utf8;
Vytvoření uživatele:
CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';
Povolení příkazů:
GRANT INSERT,UPDATE, DELETE (nebo ALL PRIVILEGES) ON db.* TO 'user'@'localhost'
Změna heslase případně provádí pomocí:
SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD('some_pass');