Změna hesla u GPG klíče

Říj 05
Zde je postup jak si můžete změnit heslo u Vašeho GPG klíče.
gpg --import your_key.asc
gpg --list-secret-keys
gpg --edit-key A4A24650CF6BB
gpg> passwd
gpg> save
gpg --armor --export-secret-keys A4A24650CF6 > new_key.asc
Server | 

Spuštění OpenVPN klienta bez Administrátorských práv

Úno 05
Pokud chcete spouštět OpenVPN klienta bez zadávání administrátorských práv je nutné nainstalovat SubInACL Stažení zde.
Poté zadat z příkazového řádku (pod Administrátorem): subinacl /SERVICE "OpenVPNService" /GRANT=$USER=TO .
Poté je nutné ještě systém restartovat.
Windows | 

Nastavení Proxy

Říj 15
Pokud chcete nastavit proxy (např. pro Windows Update) zadejte do konzole: netsh winhttp set proxy proxy:3128
Windows | 

Zjištění verze Windows z ISO souboru

Říj 03
Pokud chcete zjistit verzi či sestavení edice Windows z ISO souboru lze to zjistit zadáním:
dism /Get-WimInfo /WimFile:X:\sources\install.wim/index:1
Windows | 

Převod certifikátů

Bře 11
Převod PEM do PKCS#12
openssl pkcs12 -export -out certificate.p12 -inkey private.key -in certificate.crt -certfile intermediate.crt
Převod PEM do PFX
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt
Server | 
Dále