Kontrola certifikátu přes cmd

Lis 10
Zkontroloval certifikát můžeme pomocí klihovny openssl:
openssl s_client -showcerts -connect server.domena.tld:$port
Server | 

Zjištění rolí v Active Directory

Kvě 25
Zjištění rolí v AD lze zjistit zadáním:
netdom query fsmo /domain:$DOMAIN
Windows | 

Změna hesla u GPG klíče

Říj 05
Zde je postup jak si můžete změnit heslo u Vašeho GPG klíče.
gpg --import your_key.asc
gpg --list-secret-keys
gpg --edit-key A4A24650CF6BB
gpg> passwd
gpg> save
gpg --armor --export-secret-keys A4A24650CF6 > new_key.asc
Server | 

Spuštění OpenVPN klienta bez Administrátorských práv

Úno 05
Pokud chcete spouštět OpenVPN klienta bez zadávání administrátorských práv je nutné nainstalovat SubInACL Stažení zde.
Poté zadat z příkazového řádku (pod Administrátorem): subinacl /SERVICE "OpenVPNService" /GRANT=$USER=TO .
Poté je nutné ještě systém restartovat.
Windows | 

Nastavení Proxy

Říj 15
Pokud chcete nastavit proxy (např. pro Windows Update) zadejte do konzole: netsh winhttp set proxy proxy:3128
Windows | 
Dále