Zjištění verze Windows z ISO souboru

Říj 03
Pokud chcete zjistit verzi či sestavení edice Windows z ISO souboru lze to zjistit zadáním:
dism /Get-WimInfo /WimFile:X:\sources\install.wim/index:1
Windows | 

Převod certifikátů

Bře 11
Převod PEM do PKCS#12
openssl pkcs12 -export -out certificate.p12 -inkey private.key -in certificate.crt -certfile intermediate.crt
Převod PEM do PFX
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt
Server | 

Kontrola replikace Active Directory

Bře 11
Pokud máte replikovaný řadič domény, kotrolu replikace si můžete zobrazit po zadání:
repadmin /replsum /bysrc /bydest /errorsonly
Windows | 

Připojení k Hyper-V Serveru

Úno 27
Pro připojení z klientského systému (Win10) k Hyper-V Serveru je nutné zadat na tomto systému příkaz:
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value $NAZEV_SERVERU -Force
Tento $NAZEV_Serveru s IP je nutné nejprve přidat do souboru C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
Windows | 

Převod .esd do .wim souboru

Úno 06
Pokud potřebujete převést .esd soubor na .wim (např. kvůli importu do MDT) lze pro to použít následující příkaz:
dism /export-image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:X /DestinationImageFile:install.wim /Comp
ress:max /CheckIntegrity
Windows | 
Dále