Pro 13
Přidat uživatele do Windows a následně do skupiny můžete pomocí příkazového řádku příkazy:
net user Jmeno_Uzivatele Heslo /add
net localgroup skupina Jmeno_Uzivatele /add