Říj 05
Zde je postup jak si můžete změnit heslo u Vašeho GPG klíče.
gpg --import your_key.asc
gpg --list-secret-keys
gpg --edit-key A4A24650CF6BB
gpg> passwd
gpg> save
gpg --armor --export-secret-keys A4A24650CF6 > new_key.asc