Přidání uživatele do Windows a do skupiny pomocí cmd

Pro 13
Přidat uživatele do Windows a následně do skupiny můžete pomocí příkazového řádku příkazy:
net user Jmeno_Uzivatele Heslo /add
net localgroup skupina Jmeno_Uzivatele /add
Windows | 

Nastavení soukromí Windows 10 pomocí Powershellu

Lis 19
Nastavit soukromí ve Windows pomocí PowerShellu lze pomocí následujícíh příkazů:
Read More
Windows | 

Přidání počítače do domény pomocí powershellu

Lis 19
Pokud chcete přidat počítač do domény stačí spustit:
add-computer –domainname $NAZEV_DOMENY -Credential $DOMENA\$UZIVATEL -restart –force
Windows | 

Ping brány všech rozhraní

Lis 18
Pokud chceme otestovat pingem brány všech rozhraní, je na to v powershellu pomoc:
(Get-NetIPConfiguration).ipv4address | foreach { ping $_.ipaddress}
Windows | 

Vypnutí IPv6 na CentOS7

Srp 31
Pokud chcete na CentOS7 vypnout IPv6 zadejte jedno z následujích:
Přidejte toto do /etc/sysctl.conf:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

nebo:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6

a nebo:
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
Server | 
Dále