Bře 20
Formátování disku pomocí diskpart provedete pomocí:
list disk
select disk 0
clean
list disk
create partition primary
select partition 1
active
format FS=NTFS label=OS quick
assign letter=C