Dub 24
K zobrazení Síťových rozhraní pomocí PS můžete použít např:
Get-NetAdapter | Where-Object -FilterScript {$_.LinkSpeed -eq "100 Mbps"}
a po té pomocí roury nastavit požadované parametry:
Get-NetAdapter | Where-Object -FilterScript {$_.LinkSpeed -eq "100 Mbps"} | Set-NetIPInterface -InterfaceMetric 5
následujícím příkazem si můžete zobrazit vlastnosti síťového rozhraní:
Get-NetAdapterBinding -InterfaceAlias "Ethernet"
následujícím příkazem lze vypnout vlastnost ipv6:
Disable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_pacer