Vypnutí IPv6 na CentOS7

Srp 31
Pokud chcete na CentOS7 vypnout IPv6 zadejte jedno z následujích:
Přidejte toto do /etc/sysctl.conf:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

nebo:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6

a nebo:
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
Server | 

Export ovladačů pomůcí PowerShellu

Srp 26
Pro export ovladačů pomocí powershell stačí zadat:
Export-WindowsDriver -Online -Destination C:\drivers
Windows | 

Oprava Bootování Windows

Čec 20
Když nemůžete nabootovat do windows z důvodu poškozeného zavaděče zkuste nejdříve toto:
bootrec.exe /fixmbr
bootsect.exe /nt60 all /force
bootrec.exe /rebuildbcd


V případě, že toto nepomůže nastupuje těžší kalibr:
bootrec.exe /fixmbr
bootsect.exe /nt60 all /force
attrib -h -s C:\boot\BCD
del C:\boot\BCD
bcdedit /createstore c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /store c:\boot\bcd.temp /create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"
bcdedit.exe /import c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /set {bootmgr} device partition=C:
bcdedit.exe /timeout 10
attrib -h -s C:\boot\bcd.temp
del c:\boot\bcd.temp

Poté spustíte tento příkaz:
bcdedit.exe /create /d "Microsoft Windows" /application osloader, který Vám vráti GUID, který zadáte do následujícíh příkazů:
bcdedit.exe /set GUID device partition=C:
bcdedit.exe /set GUID osdevice partition=C:
bcdedit.exe /set GUID path \Windows\system32\winload.exe
bcdedit.exe /set GUID systemroot \Windows
bcdedit.exe /displayorder GUID


toto by mělo process spouštění opravit, pokud by se tak nestalo, doporučuji po tomto spustit ještě Automatickou opravu Windows, kdy by mělo dojít k automatickému restartu a měl by již naběhnout systém.
Windows | 

Windows PowerShell a Network Interfaces

Dub 24
K zobrazení Síťových rozhraní pomocí PS můžete použít např:
Get-NetAdapter | Where-Object -FilterScript {$_.LinkSpeed -eq "100 Mbps"}
a po té pomocí roury nastavit požadované parametry:
Get-NetAdapter | Where-Object -FilterScript {$_.LinkSpeed -eq "100 Mbps"} | Set-NetIPInterface -InterfaceMetric 5
následujícím příkazem si můžete zobrazit vlastnosti síťového rozhraní:
Get-NetAdapterBinding -InterfaceAlias "Ethernet"
následujícím příkazem lze vypnout vlastnost ipv6:
Disable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_pacer
Windows | 

Tunelování v konzoli na OSX

Dub 05
Pokud si chcete protunelovat vzdálený port ze serveru k sobě pomocí SSH bude se Vám hodit následující příkaz:
ssh -D $lokalni_port -N -p vzdaleny_port uzivatel@server
Server | 
Dále