Přidání počítače do domény pomocí powershellu

Lis 19
Pokud chcete přidat počítač do domény stačí spustit:
add-computer –domainname $NAZEV_DOMENY -Credential $DOMENA\$UZIVATEL -restart –force
Windows | 

Ping brány všech rozhraní

Lis 18
Pokud chceme otestovat pingem brány všech rozhraní, je na to v powershellu pomoc:
(Get-NetIPConfiguration).ipv4address | foreach { ping $_.ipaddress}
Windows | 

Vypnutí IPv6 na CentOS7

Srp 31
Pokud chcete na CentOS7 vypnout IPv6 zadejte jedno z následujích:
Přidejte toto do /etc/sysctl.conf:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

nebo:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6

a nebo:
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
Server | 

Export ovladačů pomůcí PowerShellu

Srp 26
Pro export ovladačů pomocí powershell stačí zadat:
Export-WindowsDriver -Online -Destination C:\drivers
Windows | 

Oprava Bootování Windows

Čec 20
Když nemůžete nabootovat do windows z důvodu poškozeného zavaděče zkuste nejdříve toto:
bootrec.exe /fixmbr
bootsect.exe /nt60 all /force
bootrec.exe /rebuildbcd


V případě, že toto nepomůže nastupuje těžší kalibr:
bootrec.exe /fixmbr
bootsect.exe /nt60 all /force
attrib -h -s C:\boot\BCD
del C:\boot\BCD
bcdedit /createstore c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /store c:\boot\bcd.temp /create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"
bcdedit.exe /import c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /set {bootmgr} device partition=C:
bcdedit.exe /timeout 10
attrib -h -s C:\boot\bcd.temp
del c:\boot\bcd.temp

Poté spustíte tento příkaz:
bcdedit.exe /create /d "Microsoft Windows" /application osloader, který Vám vráti GUID, který zadáte do následujícíh příkazů:
bcdedit.exe /set GUID device partition=C:
bcdedit.exe /set GUID osdevice partition=C:
bcdedit.exe /set GUID path \Windows\system32\winload.exe
bcdedit.exe /set GUID systemroot \Windows
bcdedit.exe /displayorder GUID


toto by mělo process spouštění opravit, pokud by se tak nestalo, doporučuji po tomto spustit ještě Automatickou opravu Windows, kdy by mělo dojít k automatickému restartu a měl by již naběhnout systém.
Windows | 
Dále