Říj 19
Jak změnit heslo pro uživatele MySQL:
SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD('plain_text_heslo');