Bře 02
Pokud chcete pracovat se serverem pomocí sériové linky je nutné upravit následující:
vim /etc/inittab
a odkomenujte následující řádku:
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100

potom budete moci ovládat server přes COM port, pokud chcete vidět i boot systému, zadejte do konfiguračního souboru následující
(vim /etc/default/grub):
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,115200n8"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
GRUB_TERMINAL=serial
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"