Led 13
Aktivaci pomocí klíče uloženého v chipu notebooku provedete pomocí Powershellu:
$key=(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey
slmgr -ipk $key