Úno 06
Pokud potřebujete převést .esd soubor na .wim (např. kvůli importu do MDT) lze pro to použít následující příkaz:
dism /export-image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:X /DestinationImageFile:install.wim /Comp
ress:max /CheckIntegrity