Pro 29
Zobrazit si routovací tabulku můžete pomocí příkazu:
Get-NetRoute