Čec 20
Když nemůžete nabootovat do windows z důvodu poškozeného zavaděče zkuste nejdříve toto:
bootrec.exe /fixmbr
bootsect.exe /nt60 all /force
bootrec.exe /rebuildbcd


V případě, že toto nepomůže nastupuje těžší kalibr:
bootrec.exe /fixmbr
bootsect.exe /nt60 all /force
attrib -h -s C:\boot\BCD
del C:\boot\BCD
bcdedit /createstore c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /store c:\boot\bcd.temp /create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"
bcdedit.exe /import c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /set {bootmgr} device partition=C:
bcdedit.exe /timeout 10
attrib -h -s C:\boot\bcd.temp
del c:\boot\bcd.temp

Poté spustíte tento příkaz:
bcdedit.exe /create /d "Microsoft Windows" /application osloader, který Vám vráti GUID, který zadáte do následujícíh příkazů:
bcdedit.exe /set GUID device partition=C:
bcdedit.exe /set GUID osdevice partition=C:
bcdedit.exe /set GUID path \Windows\system32\winload.exe
bcdedit.exe /set GUID systemroot \Windows
bcdedit.exe /displayorder GUID


toto by mělo process spouštění opravit, pokud by se tak nestalo, doporučuji po tomto spustit ještě Automatickou opravu Windows, kdy by mělo dojít k automatickému restartu a měl by již naběhnout systém.