Bře 15

Pokud nám při importu mysql databáze hlásí chybu foreign key je možné vypnout její kontrolu pomocí:
mysql> SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
mysql> SOURCE soubor_s_dumpem;
mysql> SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1