Vytvoření swapu

Bře 16
Pokud nemáte ve vašem systému swap, lze ho zřídit následovně:
mkswap /dev/sdX
přidáme do /etc/fstab
/dev/sdX swap swap defaults 0 0
a aktivujeme
swapon /dev/sdX
Server | 

Routování pomocí iptables

Bře 16
Pokud chcete routovat pomocí iptables stačí zadat:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
a
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Server | 

Práce přes sériovou linku

Bře 02
Pokud chcete pracovat se serverem pomocí sériové linky je nutné upravit následující:
vim /etc/inittab
a odkomenujte následující řádku:
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100

potom budete moci ovládat server přes COM port, pokud chcete vidět i boot systému, zadejte do konfiguračního souboru následující
(vim /etc/default/grub):
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,115200n8"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
GRUB_TERMINAL=serial
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"
Server | 

Softwarové vypnutí PC Speakeru

Pro 02
Způsobů jak vypnout PC Speker v Linuxu je více:
v grafickém prostředí: xset -b
v konzoli: setterm -blength 0
pokud používáte zvukový systém ALSA: amixer set 'PC Speaker' 0% mute
Server | 

Nastavení balíčkovacího systému OpenBSD

Říj 28
Pro nastavení balíčků v OpenBSD stačí zadat následující:
export PKG_PATH=/mnt/cdrom/5.3/packages/`machine -a`/
export PKG_PATH=ftp://your.ftp.mirror/pub/OpenBSD/5.3/packages/`machine -a`/ nebo
export PKG_PATH=ftp://mirror.steadynet.cz/pub/OpenBSD/packages/i386/
Server | 
Dále