Bře 14

Níže můžete najít seznam služeb, které je možné na systému CentOS 5.6 na serveru vypnout

chkconfig --level 3 portmap off
chkconfig --level 3 pcscd off
chkconfig --level 3 smartd off
chkconfig --level 3 cups off
chkconfig --level 3 hidd off
chkconfig --level 3 gpm off
chkconfig --level 3 mcstrans off
chkconfig --level 3 atd off
chkconfig --level 3 anacron off
chkconfig --level 3 auditd off
chkconfig --level 3 autofs off
chkconfig --level 3 haldaemon off
chkconfig --level 3 ip6tables off
chkconfig --level 3 irqbalance off
chkconfig --level 3 kudzu off
chkconfig --level 3 microcode_ctl off
chkconfig --level 3 netfs off
chkconfig --level 3 nfslock off
chkconfig --level 3 readahead_early off
chkconfig --level 3 restorecond off
chkconfig --level 3 rpcgssd off
chkconfig --level 3 rpcidmapd off
chkconfig --level 3 cpuspeed off
chkconfig --level 3 acpid off
chkconfig --level 3 firstboot off
chkconfig --level 3 messagebus off
chkconfig --level 3 bluetooth off