Čer 20
Tento příkaz najde soubory odpovídající jménu a smaže je.
find . -name soubor -exec rm {} \;
např: find /etc -name '*.rpmnew' -exec rm {} \;